Αυτή την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, στα πλαίσια του δεύτερου Tuesday Sessions  του Freakout.gr, όλες οι εκπομπές της Τρίτης παίζουν με την λέξη κλειδί ΣΚΙΑ.  Stay Tuned!