Αυτή την Τρίτη, στο Lucifer Over London, διαβάζουμε και συζητάμε ποιήματα για τη μουσική!