Αυτή την Τρίτη, στο Lucifer Over London, διαβάζουμε και συζητάμε ποιήματα του Χριστόφορου Λιοντάκη.