Την Πέμπτη 6 Νοεμβριου στα decks του Crazy Daisy θα βρίσκεται ο dr.D παραγωγός της εκπομπής Bad Reputation.

Ρόμβης 18, Αθήνα