Αυτή την Τρίτη, στο Lucifer Over London, με αφορμή τη λειτουργία του πρώτου φαρμακείου ποίησης, στην περιοχή Shropshire της Αγγλίας, συνταγογραφούμε στίχους, που εν δυνάμει αλλάζουν τις διαθέσεις της ψυχής.