Για να καταργήσεις

Του μηδενικού τον μορφασμό

Πωλ Ελυάρ

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

αυτή την Τρίτη, 7 Μαρτίου, στο Lucifer Over London διαβάζουμε ποιήματα του Πωλ Ελυάρ στο πλαίσιο μίας πειραματικής σύνθεσης κειμένων, μουσικής και στίχων.

Καλή σας ακρόαση,

Marginalpunkie & Moodysofi