Η υπερμπανταρα λέγεται Hοllies, o δίσκος Evolution, η χρονιά 1967.
Ο καλεσμένος Τάβερν, τι άλλο θες;