Δευτέρα 24 του Γενάρη το σωτήριο έτος 2022, προγκίζουμε με χιόνι.