«Θεέ ! O καύσων αυτός χρειάζεται για να υπάρξη τέτοιο φως ! Το φως αυτό χρειάζεται, μια μέρα για να γίνη μια δόξα κοινή, μια δόξα πανανθρώπινη, η δόξα των Eλλήνων, που πρώτοι, θαρρώ, αυτοί, στον κόσμον εδώ κάτω, έκαμαν οίστρο της ζωής τον φόβο του θανάτου».

      (Α. Εμπειρίκος, από ‘Εις την Οδόν των Φιλελλήνων’)

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

αυτή την Τρίτη, 9 Ιουνίου, η εκπομπή Lucifer over London θα παρουσιάσει την ενότητα Καλοκαιρινοί Προσανατολισμοί. Ποιήματα για θερινά φώτα και τοπία μέσα στο λιόπυρο, εκστατικούς ενεστώτες και μορφές που ταξιδεύουν.

Καλή σας ακρόαση,

marginalpunkie & moodysofi