Εδώ είναι ο καινούργιος μου πίνακας του Van Gogh, και ο Cézanne μου˙ αγοράζω! Αγοράζω! Δεν μπορώ να σταματήσω. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι έχουν ξεκινήσει να το καταλαβαίνουν και με προκαλούν˙ γνωρίζουν ότι όταν θέλω κάτι, πρέπει οπωσδήποτε να το έχω.

Edgar Degas

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

αυτή την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου, το Lucifer Over London παρουσιάζει την ενότητα Εικαστικές Ιδιοκτησίες˙ ένα πειραματικό κολάζ κειμένων, μουσικής και στίχων.

Καλή σας ακρόαση,

Marginalpunkie & Moodysofi