Σαν τα σαλιγκάρια μετά τα πρωτοβρόχια σιγά σιγά ξεμυτίζουμε! 4 μήνες ξεκούραση και επιστρέψαμε!