Παραγωγός : Orestis Movkrino

Όσο τα πόδια μου βαστούν, στον δρόμο θα με βγάζει.

Σχεδόν κάθε βράδυ του λόκα ντάουν στις 00:00.