Έργα με χιούμορ, πάθος, έρωτα, θυμό. Μέσα απο μουσική, τραγούδι, χορό.

Ό,τι  πρέπει δηλαδή.