Παρασκευή 21/05 = Μουσικάρες
Μουσικαρές = 60’ς
60’ς = Όλια
Πόσα στοιχεία θες επιτέλους;