Αυτός ο δίσκος είναι (χμμμ)….παρανοϊκά καλός…

Κακό το ξέρω! – Συνεχίζουμε.