1967 – Για πολλούς οτι καλύτερο έχει βγει…
Περχαψ…