Δεν το σβήνουμε δεν το κάνουμε edit είναι για το SEO!